10 nybegynner begreper for seiling

Før du tar turen ut på åpne hav bør du ha en viss forståelse av vanlige båt-terminologi. Dette er viktig for å forstå hva ditt mannskap mener når de bruker begreper som omhandler din posisjon, eller båtens posisjon. For det utrente øret kan de fleste båt-begrepene høres som et annet språk. Det å kunne disse begrepene og å lære dem utenat vil gjøre det lettere for deg å kommunisere med folk om bord på båten i tillegg. Vi ønsker å sørge for at du får den best mulige opplevelsen på båtturen, derfor har vi valgt ut noen av de viktigste begrepene du må kunne.

  1. Baug

Dette betyr fronten til båten. En god huskeregel er å huske på bokstaven B, at denne bokstaven også brukes i «bukke», som betyr å lene seg fremover.

  1. Akterende

Dette betyr baksiden av båten. Dette er lett å huske siden «ende» eksempelvis betyr slutten på en historie, eller du kan sammenligne det med «bakende».

  1. Å gå over stag, stagvende eller slå stag betyr at man snur båten gjennom vinden i slik at vinden treffer seilet fra den andre siden av hva den opprinnelig gjorde før manøveren begynte. Man sier at en båt befinner seg i vindøyet når båtens vinkel mot vinden er null. Denne typen manøver benyttes oftest når man krysser, som betyr at man seiler mot vindens retning. De fleste båter har ikke mulighet til å seile høyere opp mot vinden enn omkring 45 grader, allikevel kan enkelte joller oppnå høyere kurs, uansett vil dette påvirke båtens fart gjennom vannet.
  2. En fender er en gjenstand som legges i mellom båten og bryggen for å minimere konsekvensene av slag og vind, eller annet som får båten til å slå mot bryggen eller kaien. Slike gjenstander monteres som regel på kanten av bryggen, og er som regel gamle traktordekk. Om det ikke er utplassert slike må man selv legge ut disse. Man skal også som regel ha slike gjenstander på båten, men da er de vanligvis laget av plastikk og ser ut som pølser. De kan se ulike ut avhengig av størrelsen på båten og vekten. I gamle dager var fendere laget av tau.
  3. Fergekai er et bryggeanlegg som blir brukt av bilferger, og av og påkjøring av biler. Noen slike brygger er tilpasset for jernbaner. Det finnes kun en fredet fergekai i Norge, den heter Salhus fergekai.
  4. Dypgangen eller dypgående kan sees på skroget til båten og illustrerer avstanden mellom vannlinjen og skrogets bunn. Dette viser hva slags vann bilde en båt trygt kan seile i. Du kan også bruke denne avstanden til å avgjøre hvor mye vekt du har mulighet til å ha om bord. Du bør ta i betraktning vannets tetthet, altså om det er saltvann eller ferskvann, og skipets bunkerolje når du regner ut dypgang.
  5. Lovart, luvart eller lo er den siden vinden blåser på. Ordet kommer fra det nederlandske språket, og derfor finnes det et par ulike stavemåter. Le eller lesiden er det motsatte av overnevnte, på en båt er dermed le siden den siden som vender motsatt side av der vinden blåser på.
  6. Automatisk identifikasjonssystem eller Automatic Identification System (engelsk), forkortet AIS, er et verktøy som båter og skip bruker for å unngå å kollidere. Dette systemet sender ut informasjon til andre båter om hvordan befinner seg, hvor fort du kjører, kursen, og vekt.
  7. Nautisk mil ble tidligere kalt kvartmil, og er en måleenhet som brukes av båter verden rundt. En nautisk mil er nøyaktig 1852 m og er en internasjonal standard.
  8. Poopdekk er et ord som brukes for å beskrive et forhøyet dekk på akterenden av en båt. Denne utgjør en del av båtens skrog.
Privacy Policy