Industristrøm

12-Volt – Grunnleggende for båteiere

Det mest upraktiske ved elektrisitet er at det er usynlig. Den eneste gangen du faktisk ser det er når du ser gnister, enten i form av lynnedslag eller noe så lite som en kontrollert gnist som starter en gassovn. Eller så vil du se det i tilfeller hvor ting fungerer som de skal, som f.eks. en pumpe. Eller du kan se det når ting går galt, som f.eks. ved en sikringsfeil eller en overopphetet kontakt.

Et sikringspanel kan se nokså skremmende ut for et utrent øye, men husk at du bare feilsøker en sikring av gangen.

For folk som er ferske i båtverdenen, eller for de som har seilet en del, men som har unngått den elektriske siden av ting, trenger ikke 12-voltssystemet på en båt å være skremmende. Elektrisitet opererer på en forutsigbar måte, selv om den er nær usynlig. Å lære seg å reparere og forstå denne typen systemer vil gjøre deg fornøyd og tryggere når du er på vannet. La oss starte med noe enkelt.

De viktigste: Volts, Amps, Watts og Ohms

Du kan tenke på volt som kraften som er tilgjengelige i en elektrisk krets. Men en annen definisjon beskriver volt som forskjellen av potensial fra et punkt i kretsen til et annet. Forklaringen er enkel: hvis det ikke er en potensiell forskjell i kretsen, kan det ikke være en strøm av elektrisitet.

Elektrisk strøm blir ofte beskrevet som strømmen av elektroner innenfor en krets. Ordene man bruker for å beskrive denne strømmen er ampere og amps. Ampere uttrykker volumet eller antallet elektroner som passerer et gitt punkt i en krets innen et sekund. Det er også verdt å nevne at en krets er en rute med et startpunkt og et sluttpunkt på samme sted, som på en båt f.eks. er et batteri.

Strømmen blir best beskrevet som bruken av energi, og blir målt i watts. Nesten hvert eneste elektrisk utstyr som blir brukt på en båt vil ha en merking eller en manual som forteller oss hvor mye amp den trenger, hvor mye watt den bruker, eller begge deler.

Ampere-Hours(Ah) er en term man bruker for å forklare kapasiteten av et batteri til den elektriske etterspørselen vi krever. Kort fortalt betyr det strømmen av amperes ganget med hvor mange ganger den strømmer. Ethvert batteri er lager for et visst antall av Ah, som gir oss en generell idé om hvor lenge den vil gi oss strøm. Eksempelvis vil et batteri med 90 Ah uten ladning gi oss 90 amp i en time, 45 amp i to timer, eller en amp i 90 timer.

I realiteten er allikevel slik at batteriene ikke evner å produsere like mye som det står på merkingen, og du bør kunne bruke en brøkdel av hva som er mulig før du lader batteriet på nytt.

Sist, men ikke minst, er også Ohms viktig. Dette er en måling av resistansen til flyten av elektroner fra et punkt i kretsen til et annet. Ohms er på en måte en «bad guy» i denne sammenheng, fordi man ofte ønsker å redusere resistans i en krets.

Kort fortalt vil Ohms gjøre det vanskelig for volt å dytte amps langs med den elektriske kretsen. Hvis Ohms øker i en krets, så vil amps minske og møte mer motstand på vei i kretsen. På denne måten vil et elektrisk verktøy være dårligere om det er for mye ohms (resistans) i kretsen. For eksempel vil en pumpe eller vifte gå treigere, noe som kan føre til en farlig situasjon, eksempelvis overoppheting.

Det er nå gitt en kort innføring i hvordan strøm fungerer på en båt. Det er svært viktig at man har en viss oversikt hvordan elektriske systemet fungerer på en båt før man gir seg ut på lange seilturer. Om man ikke har nok kunnskap om hvordan elektrisitet fungerer kan det oppstå farlige situasjoner, eksempelvis kan et batteri gått tomt før man er tilbake på land, eller overoppheting av utstyr kan føre til brann.

Privacy Policy